• Cá Rồng - Kim Long Úc

  • Tên Khoa Học: Scleropages jardinii (Saville-Kent, 1892)
  • Tên Tiếng Anh: Australian Bonytongue; Australian Arowana
 
http://cacanh.odau.com/media/reviews/photos/thumbnail/290x180c/1e/cc/79/13-60-1372473055.jpg
Loài Cá Chưa cập nhật
Tên Khoa Học Scleropages jardinii (Saville-Kent, 1892)
Tên Tiếng Anh Australian Bonytongue; Australian Arowana
Chi Tiết Phân Loại Bộ: Osteoglossiformes (bộ cá thát lát)

Họ: Osteoglossidae (họ cá rồng)

Tên đồng danh: Osteoglossum jardinii Saville-Kent, 1892

Tên tiếng Việt khác: Trân châu long; Rồng châu Úc

Tên tiếng Anh khác: Australian pearl arowana; Northern saratoga; Northern spotted barramundi; Gulf saratoga; Jardine saratoga

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ cuối thập niên 90
Phân Bố Bắc Úc, Miền Trung Và Nam New Guinea
Nguồn Cá Ngoại Nhập
Chiều Dài Cá(cm) 100
Nhiệt Độ Nước(C) 26 - 30
Độ Cứng Nước(dH) 8 - 12
Độ pH 7 - 7.5
Tính Ăn Ăn Động Vật
Hình Thức Sinh Sản Đẻ Trứng
Hình Thức Nuôi Đơn
Thể Tích Bể 400 Lít
Nuôi Trong Hồ Rong Không
Yêu Cầu Ánh Sáng Vừa
Yêu Cầu Lọc Nước Nhiều
Yêu Cầu Sục Khí Nhiều
Loại Thức Ăn Chưa cập nhật
mô tả

Địa điểm Liên Quan